ZEALAND BUSINESS COLLEGE, 2008

HANDELSSKOLEN Sjælland Syd - nu Zealnad Business College, blev i 2008 udvidet med tre nye bygninger og gennemgik samtidigt en omfattende renovering.

Bygherre: Zealand Business College/Handelsskolen Sjælland Syd

Entreprenør: Børge Jakobsen og Søn A/S

Arkitekt: BBP Arkitekter

Anlægssum: 55 mio. kr.

Areal: 5.000 m2

Udførelsesperiode: 2006-2009

 

Sloth Møller har sammen med BBP Arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører udarbejdet projektet der danner grundlag for udvidelsen. Den ny hovedbygning med sin markante ”stregkode-inspirerede” facade er blevet et vartegn, og tegner skolens ansigt udadtil. Indvendigt er bygningen fleksibelt indrettet-med et bærende konstruktionsprincip i form af søjler og bjælker, der giver anledning til fri bevægelse rundt i og omkring det centrale atrium, der skyder sig op gennem bygningens fem etager. Bygningerne er udført med betonvægge og søjler, og med SWT-bjælker—en kompositbjælke der indbygges i dækskiverne, som derved giver anledning til en lav samlet konstruktionshøjde i etageadskillelserne. Hovedbygningen er naturligt ventileret, med det centrale atrium som drivkraften i systemet.

SlothMøller har projekteret bærende konstruktioner og anlæg, og vores geotekniske afdelinger har varetaget boreprøver og geoteknik. Derudover har vi varetaget den samlede koordinering og projektledelse af alle ingeniørfag.