Vivaldi Friplejehjem, 2017

Danske Diakonhjem

SlothMøller varetager ingeniørrrådgivning i forbindelse med med opførelsen af Vivaldi friplejehjem. Byggesagen udføres i totalentreprise med Lund & Staun

P+P er arkitekt på projektet og MBYland som landskabsarkitekter.

Projektet er udbudt på baggrund af et skitseforslag, som vi i totalentrepriseteamet har arbejdet videre med og kvalificeret yderligere.

Danske Diakonhjem ønsker at opføre et nyt friplejehjem i Brønderslev, bestående af 44 plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Friplejehjemmet er tilrettelagt for at skabe et funktionelt og driftsvenligt hus, hvor der også skabes maksimal trivsel for beboere og personale. Projektet planlægges på en sådan måde, at dagslysforhold, menneskelig rummelighed og oplevelser kan tilgodeses.

De 44 boliger fordeles i 4 grupper. Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på friplejehjemmet. Projektet opføres i 2 etager, der udlægges med et udtryk, der illuderer mindre dobbelthuse og derved bryder skalaen.

I haveanlægget lægges vægt på at der skabes varierende oplevelser, hvor alle sanser kan stimuleres f.eks. gennem valg af forskellige beplantninger der føles, dufter og smager forskelligt. Et springvand og vandopsamling gennem grøfter, der leder ned til en regnvands sø giver mulighed for at følge med i variationerne i vejret og stimulerer høresansen.

SlothMøller varetager alle ingeniørydelser—herunder konstruktioner, installationer, energi, anlæg og desuden LAR-løsninger i haveanlægget.

 

BYGHERRE Dansk Diakonhjem

ENTREPRENØR Lund & Staun A/S

ARKITEKTER P+P, MBYland

AREAL 4.500 kvm.

ANLÆGSSUM ca. 60 mio. kr.

UDFØRELSE 2017-2018

BILLEDER udlånt af Lund & Staun