Vigerslev Allés Skole, 2014

Skolen er fra 1910, og er opført i en landlig villastil der afspejler Valbys karakter. Skolen har hidtil fungeret som en tosporet skole—men udbygges til at rumme et tredje spor

Bygherre: Københavns Ejendomme

Entreprenør: Enemærke & Petersen

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Areal: 2.100 m2 nybygning, 7000 m2 renovering

Anlægssum: 165 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2011-2014

 

SlothMøller er ingeniørrådgiver på helhedsrenoveringen af skolen som til dagligt anvendes af ca. 450 elever. Opgaven indeholder flere forskellige projekter som udføres i forskellige etaper:

Omfattende renovering af eksisterende skole, Nybygning i 3 etager samt helhedsplan for skolens område.

Renoveringen af eksisterende bygninger omfatter tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de fremstår tidssvarende. Derudover renovering og udskiftning af kloaksystemet samt geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene, for afklaring af sætningsproblematik manifisteret ved revnedannelser i facaden. Desuden omfatter renoveringen tiltag for forbedring af ventilation i klasselokaler—og indeklima generelt.

Tilbygningen skal huse det nye 3. spor og indeholder ny idrætshal, skolekøkken, musiklokaler og 6 basislokaler til undervisning. Derudover er der en stor tagterrasse.  For at få plads til sporudvidelsen, er den eksisterende svømmehal blevet nedlagt. 

SlothMøller har på alle etaperne varetaget alle ingeniørydelser samt geo- og miljøteknik. Der har på projektet været tilknyttet en projektleder og 5 ingeniører til varetagelse af fagene; konstruktioner, anlæg, el, VVS-og ventilation samt geoteknik og miljø—herudover 1 teknisk designer.

Renoveringen er nomineret til at vinde prisen for Årets Skolebyggeri 2015