Velkomstcenter, 2017

Nationalpark Mols Bjerge v. Kalø Slotsruin

Nationalpark Mols Bjerge - SlothMøller har med Arkitema vundet opgaven, at opføre det ny velkomstcenter. SlothMøller bistår med rådgivning på alle ingeniørfag.

VISUALISERINGER er udført af Arkitema

 

SlothMøller har i konkurrencen bidraget med tekniske inputs til konstruktioner, installationer og bæredygtighed - Det konstruktive princip er valgt med henblik på at understøtte det arkitektoniske udtryk af bygningen. Den bærende konstruktion til tagskiven vil således bestå af delvist synlige limtræsspær som lameller, på tværs af bygningen med varierende hældninger. Disse understøttes af en supplerende, skjult konstruktionsopbygning. Den befærdede beklædning på taget, udlægges på et glasfiberlag til trykfordeling på den trykfaste isolering, som placeres umiddelbart oven på en krydsfinerskive med dampspærre. På den måde holdes alle bærende, organiske konstruktionsdele på den varme side af taget. 

Bæredygtigheden i projektet er vurderet ud fra principper og erfaringer fra blandt andet DGNB-certificeringsordningen, Svanemærket samt miljørigtig projektering. Derved er byggeriet tilpasset således at de elementer af bæredygtighed der passer bedst til velkomstcentret er benyttet i planlægningen, for at opnå optimal bæredygtighed. Dette gælder f.eks. krav til kun at benytte FSC-mærket træ, anvendelse af livscyklusanalyse (LCA)-værktøjer mv.

Energimæssigt overholder bygningen BR15-kravet. Det er overvejet om 2020-krav skulle opnås ved bl.a. at isolere ekstra, men set fra et overordnet totaløkonomisk og bæredygtighedsperspektiv er det vurderet ikke at være hensigtsmæssigt. Set over bygningens levetid giver velkomstcentret opført som 2015-byggeri bedre score i en LCA-vurdering end opført som 2020-byggeri og derved vil det kræve for mange ressourcer i anlæg ift. udbyttet driftsmæssigt.

 

BYGHERRE Nationalpark Mols Bjerge

ARKITEKT Arkitema Architects, Arkitema Urban

AREAL 750 kvm.

ANLÆGSSUM Ønskes ikke oplyst

UDFØRELSE 2017-2018