VEDLIGEHOLDELSESFRIT HUS, 2013

Byggeriet er en del af et udviklingsprojekt om opførelse af fremtidens MiniCO2-huse. Realdania Byg opfører i alt 6 huse, hvoraf de 5 opføres med hver sit fokusområde

Bygherre: Realdania Byg

Arkitekt: Arkitema

Areal: 180 m2

Anlægssum: 1,8 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2013-2014

 

Byggeriet er en del af et udviklingsprojekt omhandlende opførelse af fremtidens MiniCO2-huse. Realdania Byg opfører i alt 6 huse, hvoraf de 5 opføres med hver sit fokusområde, og det 6. hus opføres på baggrund af resultater og erfaringer gjort ved opførelsen af de 5 første hue. Nærværende hus opføres som det ene af 2 vedligeholdelsesfrie huse. Tanken er at husene skal opføres med teknik og materialer der sikrer vedligeholdelsesfrihed i 50 år, og en levetid på 150år – huset opføres i allerede kendte og anvendte materialer. Grundmaterialet i huset er træelement-rammer, der på ydersiden beklædes med glas og indvendigt beklædes med krydsfinér. Elementerne præfabrikeres med beklædning i bredder på 1200 mm. Trærammerne der udgør den bærende del af elementet udføres som kertorammer med 2 stk. 45x300mm, så elementerne når de sammenbygges, virker som rammer pr. 1200mm. Der suppleres med en mellemunderstøtning midt i elementet, således at beklædningen er understøttet pr. 600mm. Konstruktionsprincippet er holdt helt enkelt med elementer der samles fortløbende i hele bygningslængden. De indskudte dæk ved de to hemse bæres på en stålbjælke der understøttes på stålsøjler, således at husets indretning holdes fleksibel med muligheder for ændringer af vægplaceringer. Dækkonstruktionen udføres tilsvarende trærammeelementerne. Der er i projektet udover vedligeholdelses-frihed arbejdet meget med CO2 emmisioner, hvorfor der også er lavet en LivsCyklusAnalyse (LCA) på hele huset, for at kunne sammenligne det med de øvrige huse. Udover LCA er der arbejdet meget med energioptimering og alternativ energiproduktion, bla. er der arbejdet med at laget under glasset kan anvendes som solfanger eller som forvarmning af luft til ventilation. Samtidig er der mulighed for at udskifte enkelte glasplader med solceller, således at huset også kan producere strøm uden at det påvirker bygningens udseende.

SlothMøller er på opgaven ingeniørrådgiver indenfor alle fag inkl. energi og bæredygtighed.

Læs mere om projektet her