TP10, 2014

SlothMøller har for EKJ A/S forestået geoteknisk projektering på delstrækningen TP10, en del af København-Ringsted banen

Bygherre: Bane Danmark

Entreprenør: Barslund / CG Jensen

Øvrige: EKJ A/S

Udførelse: 2014-2016

 

Delstrækningen, der ligger i udkanten af København er meget kompleks, og den nye jernbane skal blandet andet krydse Ring 3 motorvejen og Holbækmotorvejen, samt det fredede område ved Vestvolden.

Arbejdet har blandt andet omfattet fastlæggelse af supplerende boringer, udarbejdelse af geotekniske detailrapporter for alle bygværker, blandt andet en tunnel, der fører den nye jernbanen under motorvejen.

Der er lavet indledende pæle-/spuns-beregninger og planlagt prøveramninger, inklusiv fastlæggelse af designværdier.

Skråningsanlæg er beregnet, både for midlertidige og permanente konstruk-tioner.

Der foretages løbende detailtilsyn.