SYGEHUS SØNDERJYLLAND, 2014

Igennem en årrække har SlothMøller gennemført geotekniske undersøgelser for de løbende udvidelser af Sygehus Sønderjylland (Aabenraa Sygehus).

Bygherre: Region Syddanmark

Arkitekt: Diverse

Areal: 40.000 m2

Udførelse: 2004-2014

 

De 2 seneste undersøgelser fra 2010, 2012 og 2014 omfatter alene tilbygninger på omkring 40.000 m2  og der er udført over 150 geotekniske boringer til mellem 2 og 16 m u.t. 

SlothMøller har stået for planlægning og gennemførelse af borearbejdet samt afrapportering. Sygehuset ligger i et kuperet morænelandskab tæt på isens hovedopholdslinie under sidste istid. Aflejringerne i området består generelt af fedt ler.

Det kuperede terræn og de store bygningsmasser gør, at der bliver tale om meget jordarbejde, i komplicerede forhold, hvor der skal tages specielle hensyn til arbejdet og funderingen i det fede ler.

Den seneste undersøgelse for et nyt psykiatrisk afsnit, der ligger i et område med over 10 m terrænforskel har blandt andet indeholdt konsolideringsforsøg, for at afklare sætningsforholdene i områder, hvor der skal indbygges store mægtigheder af sand. Dette har medført at en del af sandet er udskiftet med let fyld, for at imødegå sætninger i det underliggende fede ler.

SlothMøller har desuden stået for geoteknisk tilsyn i udførelsesfasen.