SYDENERGI, 2013

Danmarks største plusenergi domicilbyggeri til SydEnergi i Esbjerg. SlothMøller har varetaget konstruktionsprojekteringen, geoteknik og anlægsprojektering

Bygherre: SydEnergi

Entreprenør: Hoffmann

Arkitekt: GPP Arkitekter

Areal: 11.000 m2

Anlægssum: 210 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2011-2013

 

Projektet omfatter opførelse af et nyt hovedkontor til 321 medarbejdere i det nordlige Esbjerg. Der er samlet tale om ca. 8000 m² administration, ca. 2500 m² lager og værksteds faciliteter samt ca. 7500 m² befæstet lagerareal. I tilknytning til det nye hovedkontor skal der etableres et 500 m² stort innovationscenter, der skal understøtte opstarten af nye virksomheder, som udvikler produkter eller services på energiområdet. Byggeriet rummer store miljømæssige og økonomiske besparelsesmuligheder idet energiudgifterne forventes reduceret med 1,1 mio. kroner om året, svarende til en reduktion på 92 % og CO2udslippet forventes reduceret fra 880 til 50 ton CO2. SydEnergi ønsker med byggeriet at opføre et passivhus, der lever op til kravene om bæredygtigt byggeri, et nulenergihus, hvor de mange alternative energikilder skal forsyne bygningen. Huset er et plusenergihus efter BR2010 - og producerer således mere energi end det forbruger - i dette tilfælde via 1900 m2 solceller.

SlothMøller har i dette komplekse projekt, hvor projekteringen er foregået på projektkontor hos totalentreprenøren, været en aktiv spiller helt fra konkurrencefasen til detailprojekteringen. SlothMøller har udarbejdet anlægsdesign med placering og kotering af bygningerne på en vanskelig grund samt afvanding og dimensionering af afløbsanlæg. Ligeledes har SlothMøller, fra ide—til detailprojekteringen, forestået arbejdet med de bærende konstruktioner, hvor specielt den runde administrationsbygning har givet udfordringer i form af lange spænd og termoaktive dæk, som blev udført af dobbeltspændte filigrandæk med indstøbte spande for reduktion af egenvægten (Airdæk).