Student Innovation House, 2016

SlothMøller er sammen med Arkitema, udvalgt som bygherrerådgiver på omdannelsen af Frederiksberg Politigård til det nye CBS Student & Innovation House

Bygherre: Copenhagen Business School

Arkitekt: Arkitema

Ydelse: Bygherrerådgivning, tekniske fag

Anlægssum: pt. 52 mio. kr.

Periode: Idéfase og programmering pågår i 2016

Foto: Arkitema Architects

 

Projektet er udviklet og faciliteret af nuværende studerende, der har udført arbejdet med at søge fondsmidler til projektet - der skal rumme faciliteter til et nyt innovativt inspirationshus til fremtidige studerende på Copenhagen Business School. Huset skal danne rammen for tidlige møder mellem iværksættere fra erhvervslivet, og studerende der ønsker at afprøve den teoretiske viden fra studiet i praksis.

Studenterhuset kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til CBS Solbjerg Campus og skal styrke universitetets studiemiljø ved at invitere samfundet ind i de studerendes hverdag. Målet er at skabe et nyt og innovativt miljø for de studerende, og være et samlingssted for studerende på tværs af campusområder og nationaliteter

 

SlothMøller er tilknyttet projektet som bygherrerådgiver indenfor de tekniske fag - hvor især bæredygtighed og nytænkende løsninger indenfor energioptimering er de studerendes store fokus.