Strib Skole, 2014

Totalrenovering af 3 skolefløje på i alt 2.000 m². Renoveringen er foregået over en længere årrække fra 2004-2014 i tre etaper. SlothMøller har varetaget ingeniørprojektering af 3. etape

Bygherre: Middelfart Kommune

Arkitekt: Creo Arkitekter

Areal: 2.000 m2

Anlægssum: 17 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2013-2014

 

SlothMøller har forestået alle ingeniørydelser i forbindelse med projekteringen, herunder projektering af de bærende konstruktioner i forbindelse med lokalesammenlægninger og gennembrydninger til nyt auditorium. Derudover er alle installationer fornyet og der er etableret ventilation som opfylder gældende krav. Der er etableret nye naturfagslokaler i bygningerne. Der er udført ny udvendig belysning på udearealerne i forbindelse med ny anvendelse af arealerne og etablering af nye stier. Der er udført en energiscreening af den bestående bygningsmasse og på den baggrund er der foretaget supplerende energirenovering af klimaskærmen.

Der har været tilknyttet 4 ingeniører indenfor fagene; Energi, VVS og ventilation, el og konstruktioner  og herudover en teknisk designer