Strandparken, 2018

Eksklusive lejligheder i Sønderborg

Blaavand & Hansson har tegnet de eksklusive lejligheder, som bygges helt ned til vandkanten i Sønderborg. SlothMøller er ingeniørrådgiver på projektet og varetager alle ingeniørydelser

Projektet omfatter opførelse af 44 eksklusive udsigtsboliger opført i fire boligblokke á hhv. fem og seks etager, 100 m fra Sønderborg Strand —der er tale om ejerboliger i et meget attraktivt og skønt område. Under to af blokkene udføres tillige P-kælder.

SlothMøller varetager på denne opgave totalrådgivningen for SIB som entreprenør. Arkitekterne Blaavand & Hansson er tilknyttet som arkitekt. Indeholdt i den samlede ydelse er bl.a. projektering af alle ingeniørfaglige discipliner inkl. fagtilsyn på pladsen i byggeperioden. Derudover varetager vi IKT-ledelsen og har forud for projekteringsprocessen varetaget forundersøgelser i form af geo—og miljøtekniske boringer samt jordhåndtering.

Bygningerne opføres som traditionelle betonelement-bygninger med bærende facadebagmure samt bærende lejlighedsskel i elementer af beton. Bygningerne udføres kompakte med et højt isoleringsniveau i både terrændæk, ydervægge og tage, som det fremgår af arkitekttegninger. Derudover anvendes 3-lags lavenergivinduer, som grundet det store vinduesareal er en betydelig faktor for energiforbruget. I boligerne etableres mekanisk ventilation med indblæsning i opholdsrum og udsugning fra badeværelse og emhætte. Emhætten er desuden koblet til ventilationsanlægget og er således udført med varmegenvinding og effektiv fedtfilter.

For at undgå overophedning af boligerne er der lagt særlig fokus på solafskærmning og udnyttelse af udhæng, hvilket er med til at sikre mod uønskede høje temperaturer som følge af stort solindfald. Derudover er der fokus på at trappekernen har velisolerede glas, således at varmetabet er minimalt.

 

Illustrationer er udført af Blaavand & Hansson

 

BYGHERRE En række private investorere

ARKITEKT Blaavand & Hansson

ENTREPRENØR SIB A/S

AREAL ca. 6.800 kvm. + 1.000 kvm. P-kælder

ANLÆGSSUM ca. 72 mio. kr.

UDFØRELSE 2017-2019