Sønderborg Fornikling, 2014

SlothMøller har udført miljøtekniske undersøgelser af den stærkt forurenede grund, der har huset Sønderborg Fornikling. Undersøgelserne er foregået fra lokaliteten.

Bygherre: HFJ Invest ApS

Areal: 2.200 m2

Anlægssum: 1,4 mio. kr. (nedbrydning)

Udførelse: 2012-2013

 

Opgaven består i at udføre miljøtekniske undersøgelser i forbindelse med salg af stærkt forurenet grund, som var en tidligere forniklingsanstalt. Jorden blev undersøgt for tungmetaller, kulbrinter, cyanid og fri fase trichlorethylen. Undersøgelserne er foregået systematisk fra lokaliteten med poreluftmålinger, vandprøver og boringer. Derudover har vi skitseprojekteret økonomisk og miljømæssige mulige afværgemetoder. Udfordringerne har været undersøgelse og kortlægning af bygningsmassen for forurenede materialer, dvs. cyanid, tungmetaller og opløsningsmidler samt udtagning af prøver i flere dybder af bygningsdele med tilhørende budgettering af nedbrydningsudgifter. Kortlægningen har været vanskelig på grund af meget varierende fyldtykkelser, som har indeholdt lommer af fri fase trichlorethylen.

Det har været SlothMøllers opgave, på en saglig måde, at definere opgaveløsningen overfor en bygherren, uden teknisk viden og under hensyntagen til dennes økonomi, og samtidigt levere holdbare konklusioner i en salgssituation.