Sønder Otting Skole, 2018

Ny skole i Haderslev

Arkitema har tegnet den flotte nye skole, som nu skal realiseres i Sønder Otting. SlothMøller er med på teamet som ingeniør, og bidrager med alle fagdicipliner

Haderslev Kommune ønsker at skabe en legende skole, der er gentænkt helt fra bunden. Kommunens vision er at skabe en legende skole, der passer til det 21. århundredes læringskompetencer, der gør op med den læring som vi kender - og fokuserer på blandt andet innovation, kommunikation og samarbejde – de såkaldte 21st century skills

SlothMøller har i konkurrencefasen stået for udviklingen af de tekniske principper og skal varetage projektering, tilsyn og opfølgning indenfor alle discipliner; Fokuspunkterne i projektet har været at skabe enkle og robuste løsninger, der giver optimal balance mellem de modpoler der kan være i at skabe optimale konditioner for brugerne - og samtidig sikre reducerede omkostninger og ressourceforbrug i bygningens levetid. Tilgangen til begrebet BÆREDYGTIGHED er således i dette til­fælde, dels at bygningen skal være langtidsholdbar, og dels at den skal være ”håndterbar” i brugsmæssig forstand . Bæredygtigheden i dette projekt cirkulerer om SOCIALE/LÆ­RINGSVÆRDIER, MATERIALITET samt DRIFT. Det konstruktive princip er valgt som et selvbærende og sta­biliserende bjælke-/søjle system udført af limtræskonstruk­tioner. Dette skal sikre store frihedsgrader for indretning, idet placeringen af de ind spændte søjler følger et præcist grid på 5,8 x 5,8 m
Princippet bag føringsvejene er at lave udsparinger i træbjælkerne under tag til hhv. vvs, ventilation og el. Der etableres på den måde hovedføringsveje på tværs af moduler. Internt i moduler føres installationer ud over nedsænkede lofter og ned til tilslutningssteder. For at ventilationskanaler, der skal krydse bjælker ikke bliver for store, er det nødvendigt at placere ventilationsanlæg i decentrale teknikrum rundt i bygningen. Gevinsten ved dette er mindre udstrækninger af kanalsystemer, og dermed højere energieffektivitet på anlæggene

 

 

BYGHERRE Haderslev Kommune

ARKITEKT Arkitema Architects

ENTREPRENØR Forventes udbudt i hovedentreprise, 2018

AREAL ca. 6.700 kvm.

ANLÆGSSUM ca. 123 mio. kr.

UDFØRELSE 2018-2020