Skole+ Virring, 2016

Skole+ Virring, 2016

SlothMøller har været en del af rådgiverteamet på Virring Skole ved Skanderborg . Projektet omhandler etableringer af alternative bevægelsesmuligheder

Bygherre: Skanderborg Kommune, med RealDania, DIF samt Lokale og Anlægsfonden

Arkitekt: TRANSFORM

Entreprenør: John Arne Lauersen

Areal: 500 kvm.

Anlægssum: Ca. 3.5 mio. kr.

Udførelse: 2015-2016

 

Skole+ kampagnen er målrettet landets kommuner, deres folkeskoler samt lokale foreninger og organisationer. Målet er at styrke sundheden og læringen gennem en optimering og nytænkning af skolernes fysiske rammer og muligheder.

Da skoledistriktet som Virring Skole er en del af, strækker sig over et stort areal, ankommer og afgår en stor del af skolens elever med busser dagligt. Ventetiden fordrives i en stor foyer, der ikke for nuværende inspirerer til fysisk aktivitet. Visionen med dette projekt er derfor at sætte drøn på ventetiden og byde aktivt velkommen til elever, forældre og øvrige brugere af skolen og den tilknyttede idrætshal, hvor den lokale idrætsforening hører til. 

Konkret er der bl.a. etableret muligheder for alternative fysiske udfoldelser i skolens ankomstområde ved "slidsker"som supplement til trapper - her forestiller man sig selvfølgelig, at børnene lige får lyst til en ekstra tur ned af rampen der nødvendiggør en ekstra tur op ad trappen - og der er lagt "løbebaner" ind på gangarealet - med indbyggede forhindringer.

Visualiseringer og billeder er venligst udlånt af Transform