Skolen I Bymidten, 2013

SlothMøller har udført bygherrerådgivning i forbindelse med Helsingørs nye skole i bymidten. Projektet har været udbudt i totalrådgivning.

Bygherre: Helsingør Kommune

Øvrige: Kuben Management, Esbensen

Areal: 19.000 m2

Anlægssum: 300 mio. kr.

Honorar: 300.000 kr.

Udførelse: SlothMøllers ydelse er udført i 2013

 

SlothMøller har i forbindelse med udbudsmaterialet bistået med teknisk rådgivning, og ved udvælgelsen var Sloth Møller blandt dommerpanelet. Projektkonkurrencen blev vundet af Rubow Arkitekter. I designprocessen vil SlothMøller varetage bygherrens tekniske rådgivning i sparring med totalrådgiverne, og være med til at sikre at bygherrens intentioner overholdes gennem hele processen til færdigt byggeri. Slutteligt vil SlothMøller varetage dele af bygherretilsynet.

SlothMøller har desuden, i forbindelse med udbudsmaterialet, udført geoteknik og udarbejdet en anlægsdesignrapport (IAD), som kortlægger bindinger der er fastlagt i servitutter, kommune- og lokalplaner, fredninger etc. Terræn og miljøpåvirkninger er analyseret og diverse eksisterende ledninger kortlagt. Denne kortlægning har givet et  overblik over områdets beskaffenhed, herunder muligheder og ulemper, til den videre designprocess.