Skanderborg Fælled, 2014

Administrationscenter Skanderborg

ADMINISTRATION OG DOBBELTHAL - SlothMøller varetager ingeniørdelen af bygherrerådgivningen ifm. nyt rådhus og idrætsfaciliteter på Skanderborg Fælled.

Bygherrre: Skanderborg Kommune

Bygherrerådgiver: Kuben Management

Arkitekt: GPP Arkitekter

Areal: 18.500 m2

Anlægssum: ca. 300 mio.kr.

Udførelsesperiode: 2013-2017

 

I projektet samles størstedelen af kommunens administration i et nyt byggeri. Som en del af projektet kommer huset til at rumme en ny dobbelthal, som skal anvendes til større koncerter og sportsbegivenheder. Derudover etableres ny politigård til Østjyllands politi. Projektet er udbudt i totalentreprise, hvor funktion, fleksibilitet og bæredygtighed er vigtige konkurrenceparametre. SlothMøller har i forbindelse med udbudsmaterialet bistået med teknisk rådgivning samt bistået med at udarbejde en metode, der sikrer en kreativ integreret designproces, så byggeriet ender med at leve op til bygherrens krav til bæredygtighed, Bygningsklasse 2020 og DGNB guld certificering. I designprocessen varetager SlothMøller dele af bygherrens tekniske rådgivning i forbindelse med sparring med totalentreprenøren, og vil igennem processen være med til at sikre, at det færdige byggeri lever op til bygherrens visioner og ønsker. SlothMøller har desuden i forbindelse med udbudsmaterialet udført geotekniske undersøgelser og rådgivning og undersøgelser af bygningsforurening, herunder PCB i eksisterende bygninger på grunden, som nedrives.