Semco, 2015

SlothMøller har varetaget den overordnede bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt hoveddomicil for Semco Maritime A/S i Esbjerg.

Bygherre: Semco Maritime A/S

Arkitekt: GPP Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

Øvrige: COWI

Areal: 15.000 m2

Anlægssum: 250 mio. kr.

 

SlothMøller er Semcos direktions bindeled til medarbejdere, samt C.W. Obel (vedr. Erhvervslejekontrakt) og COWI (for udarbejdelse af byggeprogram). Derudover varetages bygherrekontakten til de bydende på opgaven i samarbejde med Cowi. For en forankring af de ovennævnte nye tiltag i organisationen, er der afholdt WorkShops med udvalgte medarbejdere fra Semcos i alt 4 divisioner, som skal sammenlægges i det nye hoveddomicil. Det nye kontordomicil,er lavenergiklasse 2020 og bygningen DGNBcertificeres

Der er gennemført analyser for nettoarealbehov, funktionskrav m.v. i samarbejde med Cowi og Semco Maritime for på den måde at sikre input til byggeprogrammet til en nybygning på 15.000 m2 Ud over rådgivning omkring hoveddomicilet, indeholder opgaven endvidere analyse af lager –og værkstedsfaciliteter, herunder en undersøgelse af etableringsmuligheder i og omkring nuværende lokaliteter på havnen i Esbjerg - en opgave der indebærer kontakt til de ledende medarbejdere for såvel lagre- som værksteder, samt direktionen for sikring af, at man opnår såvel logistiske som økonomisk optimale løsningsscenarier. Opgaven er en tillidsopgave hvor SlothMøller sikrer, at Semco Maritime trygt kan varetage deres sædvanlige arbejdsopgaver, uden at skulle bruge tid og ressourcer på varetagelse af bygherrerollen. Bygningen afleveres ultimo 2015

Det nye kontordomicil, vil få status som et lavenergiklasse 2020 byggeri, og bygningen certificeres efter den internationale certificeringssystem DGNB. Målet er en guldcertificering.