SDU - OU44, 2015

SlothMøller har i samarbejde med Arkitema udført bygherrerådgivning i forbindelse med byggeriet af en ny universitetsbygning til Odense universitet.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Bruger: SDU Odense

Arkitekt: Arkitema

Areal: 9.600 m2

Anlægssum: 120 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2014-2016

 

I processen har SlothMøller sammen med bygningsstyrelsen udviklet redskaber til at verificere energiforbruget i bygningen efter afleveringen. Det betyder at der er udvalgt parametre fra energiberegningen, som efterfølgende kan verificeres ved målinger. Bl.a. energiforbruget til ventilation i forhold til bygningens brug. Samspillet mellem bygningen og de tekniske installationer er altafgørende for, at den fungerer optimalt. Vi har via en commissioningproces hjulpet bygherre med at stille klare mål til indeklima, energiforbrug og øvrige driftsafhængige emner. De opstillede mål forfølges igennem alle byggeriets faser frem til byggeriet er i drift. Samtidig har SlothMøller udført beregninger af rentabiliteten i forhold til om bygningen skal overholde energikrav 2015 eller 2020. Bygningen er særdeles kompleks rent teknisk og der stille store krav til både installationer og konstruktioner. Bygningen udføres med både CTS og KNX til styrring af  bygningen ventilation, lys, låse osv. Projektet er udbudt i totalentreprise, hvor kvalitet, økonomi og tid er vigtige faktorer.

SlothMøller har i forbindelse med udbudsmaterialet bistået med teknisk rådgivning indenfor alle ingeniørdiscipliner, herunder geoteknik, konstruktioner, installationer og ikke mindst energi.

Læs mere om performancetesten her  og om resultaterne af testen her