REMA1000, 2014

For Dansk Butikstjeneste har SlothMøller varetaget projektering af en ny dagligvarebutik—REMA1000 og 15 lejligheder i Glostrup. Opgaven var særligt geoteknisk udfordrende

Bygherre: Dansk Butikstjeneste

Arkitekt: Harrebek Arkitekter

Entreprenør: Storentreprise

Areal: 2.000 m2

Anlægssum: Ønskes ikke oplyst af Bygherre

Udførelse: 2012-2014

 

Byggeriet er færdiggjort i 2014 og SlothMøller har varetaget alle ingeinørydelser vedr. konstruktionsprojektering, anlægsprojektering og har foretaget geotekniske forundersøgelser. Desuden har vi varetaget geoteknisk fagtilsyn på pladsen. Som en særydelse har vi udført energirammeberegningen. Bygningen er etableret med delvis kælder og dagligvarebutik i stueplan. På dagligvarebutikken er etableret lejligheder i to etager. Det konstruktive system er holdt som  betonelementer fra kælderniveau til 1. sal—der virker både bærende og stabiliserende—etageadskillerser er udført som huldæk.  Taget er udført som skrå træspær.

Geoteknisk har sagen været udfordrende—dels pga. slappe jordlag og dels pga. bygningens placering tæt på fortorvskant—med risiko for nedskridning—Dette forhold er løst ved at etablere en sekantvæk af borede punktfundamenter med armeret væg som plader mellem fundamenterne. En anden stor udfordring har været omlægning af en stor hovedkloakledning—der løb tværs gennem byggegrunden.