Rask Mølle Skole, 2016

Rask Mølle Skole, fase 3

SlothMøller er en del af teamet - der med Sahl som totalrådgiver varetager projektet vedr. ombygninger på den ældste del af RaskMølle Skole

Bygherre: Hedensted Kommune - kontakt Hanne Biller Kristensen

Arkitekt: Sahl Arkitekter

Entreprenør: Udbudt i fagentrepriser

Areal: ca. 3.000 kvm.

Entreprisesum: 26 mio. kr.

Udførelse: 2015-2016

 

Samme team varetog i 2011 projektet med at projektere en cirkulær tilbygning til skolen - og nu er turen så kommet til de eksisterende lokaler.

Teamet følger således 2011-projekt videre i den indvendige renoveringsopgave, så denne del opdateres med mere tidssvarende faciliteter, og i øvrigt kædes bedre sammen med det nye byggeri. Skolen er i drift en stor del af byggeperioden, og SlothMøller indgår således også i processen omkring tilpasning af renoveringsarbejderne, således de udføres med mindst mulig gene for elever og undervisere.

SlothMøller varetager på opgaven alle ingeniørydelser—der bl.a. omfatter rådgivning vedr.:

Status på projektet er at det er udbudt i fagentreprise, og byggeriet forventes opstartet maj 2016.