NEW AARCH, 2017

Aarhus ny Arkitektskole - NEW AARCH

SlothMøller er udpeget som bygherrerådgiver, og skal stå i spidsen for det team der sammen med Bygningsstyrelsen, skal følge det store projekt til dørs. Skolen skal stå færdig i 2020

VISUALISERINGER: Udført af Vargo Nielsen Palle og ADEPT

  

SlothMøller varetager bygherrerådgivning for BYGST i forbindelse med etableringen af Aarhus’ ny arkitektskole NEW AARCH. SlothMøller er udpeget som vinder primo 2017, med på holdet er Arkitema og NORD Architects.

Vi bliver som bygherrerådgiver tilknyttet processen fra start til slut – forventeligt i 2020. NEW AARCH placeres på Godsbanearealerne i Aarhus, på området der pt. huser "Institut for X"  Vinderen af den internationale arkitektkonkurrence er netop udpeget - Det blev holdet med det spritnye Nielsen Vargo Palle i spidsen, som skal tegne det prestigefulde byggeri -  Læs mere om denne del af processen her

Bygherrerådgiverteamet har delt ansvarsområderne, hvor SlothMøller—udover at fungere som koordinerende bygherrerådgiver, naturligt varetager tekniske fagområder—i opstartsfasen er en af de store poster, at håndtere arbejdet med registrering af den nuværende arkitektskoles eksisterende tekniske udstyr - som er omfattende. Det er et stort projekt i sig selv, at få beskrevet plads - og installationsbehovet til alt det tekniske undervisnings-materiel.

Senere i processen—i særdeleshed i byggeperioden, er det SlothMøllers opgave at tilse at processen omkring gennemførelsen af bygningens performancetest forløber optimalt, og med succesfuldt resultat. SlothMøller har samarbejdet med bygningsstyrelsen omkring udviklingen og afprøvningen af performancetests i bygninger, til verificering af velfungerende installationer og sikring af optimal drift ved aflevering. Performancetesten anvendes pt. på alle bygningsstyrelsens nye byggesager - læs mere om testen her

Indeholdt i ydelsen er bl.a. håndtering af brugerproces, udarbejdelse af lokalplan, håndtering af forundersøgelser, udarbejdelse af dele af udbudsmaterialet, KS og granskning af totalrådgiverudbud og totalentreprenørs tilbud, tilsyn og gennemførelse af performancetest,

 

SlothMøller har været tilknyttet processen omkring NEW AARCH over en længere periode - læs mere om de tidligere faser her

 

BYGHERRE Bygningsstyrelsen

BRUGER Arkitektskolen Aarhus

RÅDGIVERTEAM, Projektering Vargo Nielsen Palle med ADEPT, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming

RÅDGIVERTEAM, Bygherrerådgivning SlothMøller med NORD Architects og Arkitema

ENTREPRENØR Forventes udbudt i totalentreprise, september 2017

AREAL ca. 13.000 kvm.

ANLÆGSSUM ca. 260 mio. kr.

UDFØRELSE 2017-2020