Midtbyens Børnehus, 2013

SlothMøller har i september 2012 vundet konkurrencen om opførelse af nyt børnehus i Kolding. Projektet omhandler opførelse af ny integreret daginstitution i Kolding midtby.

Bygherre: Kolding Kommune

Entreprenør: Kjæhr & Trillingsgaard

Arkitekt: RUM Arkitekter

Areal: 1.600 m2

Anlægssum: 21 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2012-2014

Visualisering: RUM Arkitekter

 

SlothMøller har på projektet varetaget projektering, opfølgning og tilsyn for konstruktioner og anlæg, samt supplerende geotekniske undersøgelser. SlothMøller har desuden koordineret brand og lydrådgivning. Bygningen er opført på en grund med yderst problematiske jordbundsforhold, hvorfor det har været nødvendigt at pælefundere hele bygningsmassen. Udover den bløde jordbund er der store spring i terrænet, og bindinger i forhold til veje og stier, hvilket har bevirket at placeringen er planlagt meget nøje, for at sikre mindst mulig terrænregulering. Konstruktivt er bygningen opført som en betonkonstruktion med få indvendige vægge i beton. Alle byggematerialer er valgt uorganiske for at sikre bygningen mod indtrængning af råd og svamp. Arkitektonisk er bygningen indrettet efter principper om luft, lys , lyd og rum, og ventilation samt solafskærmning er primært løst naturligt, ved naturlig ventilation og udhæng der på én gang skaber uderum og sikrer en naturlig afskærmning for solen indvendigt i huset.

Der har i projektopstarten været en god dialog med bygherren, som har fået projektet tilpasset nøjagtig som de ønsker, således at projektgrundlaget identificerer en smuk bygning, der imødekommer alle brugernes ønsker og krav. Denne  opstartsdialog har bevirket at brugerinddragelsen i de efterfølgende faser har været minimal, og der er sikret et retlinet projekteringsforløb