Midgården, 2015

Seniorboliger Midgården, 2015

SlothMøller har medio 2015—med Arkitema som totalrådgiver—vundet konkurrencen om bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af 30 nye seniorboliger

Bygherre: Den selvejende Almene Ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Midgård

Forretningsfører: OK-fonden A/S

Arkitekt: Arkitema

Areal: 2.500 m2

Anlægssum: 38 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2015-2017 - idéoplæg pågår med brugerinvolvering

 

Udover etablering af 30 boligenheder etableres fællesarealer og fælleshus, hvorfor det samlede areal kommer op på ca. 2.550 m2.

Der er en stor andel af brugerinvolvering indeholdt i bygherrerådgivningen—helt fra den indledende proces med idéoplæg, hvor der afholdes op til to månedlige brugermøder. Indeholdt i ydelsen er udarbejdelse af grundlag for prækvalifikation, udarbejdelse af udvidet dispositionsforslag, udbudsprogram og øvrigt udbudsmateriale, bedømmelse og bygherretilsyn i udførelsesfasen.

Derudover er der naturligt stort fokus på energi, indeklima og bæredygtighed. Ved udvælgelsen af materialer til projektet, anvendes robuste materialer, med lang levetid og forsyningshorisont og minimalt CO2-aftryk. Livscyklusvurderinger og øvrige udvalgte principper foretages med afsæt i kriterierne i DGNB-certificeringen.

Driftpersonlaet involveres fra projektets begyndelse, og har en stor andel i byggeprogrammets tilblivelse.

SlothMøller varetager alle ydelser vedr. teknisk rådgivning i bygherrerådgivningen.