LIVSRUM, 2014

Tanken bag Livsrum er at skabe en ny form for rådgivningscentre i Danmark. Huset skal fungere som et rådgivningscenter og som et åndehul fra patientrollen

Bygherre: Kræftens Bekæmpelse og Realdania

Arkitekt: Adept Architects

Entreprenør: Elinco Byggefirma A/S

Areal: 600 m2

Anlægssum: 11 mio kr.

Udførelsesperiode: 2013-2014

 

Tanken bag Livsrum er at skabe en ny form for rådgivningscentre i Danmark. Huset skal selvfølgeligt fungere som et rådgivningscenter, men det skal på samme tid fungere som et sted, hvor kræftpatienterne kan komme og få en pause fra hospitalet og patientrollen, og i stedet være mennesker. Huset er indrettet både med store rum som giver plads til fællesskab, og små nicher der indbyder til nære samtaler. Huset er omringet af en have, og her er det projekteret med afledning af  tagvand til faskiner, som igen leder vandet ud i plantebedene. Samlet set sikre plantebede, regnbede og faskiner, at overfladevandet på grunden bliver en aktiv ressource i stedet for et spildprodukt, der ledes til kloakken. I dommerbetænkningen blev projektets lette velgennemtænkte konstruktioner og materialer fremhævet som fint komponeret og uhøjtidelig. Facadekonceptet med træ og skiffer blev fremhævet som interessant og godt udtrykt i projektet.

En udfordring i projektet var ventilationen og adgangen til huset. Brugerne af huset kan være afkræftede og derfor er der sikret niveaufri adgang i hele huset og på grunden. Folk i kemobehandling, og som samtidige er fysisk aktive, udskiller nogle kemikalier gennem sveden, som ikke skal spredes i bygningen, dette stiller krav til ventilationsanlægget, som løses ved hjælp af dobbeltkrydsveksler i aggregatet og mulighed for  efterløb i de berørte rum.  Et interessant aspekt ved projektet var bygherrens ønske om at udvikle og promovere dansk arkitektur og engagere yngre danske arkitekter i udformningen af de nye Livsrum. Derfor var arkitektfirmaer på forhånd blevet prækvalificeret til at deltage i arbejdet med at tegne de nye Livsrum.

Projektet udføres i totalentreprise.

SlothMøller rådgiver indenfor konstruk-tioner, el, VVS og anlæg med IAD.