LINDEVÆNGET, 2014

Projektet omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering med stor fokus på energioptimering af 129 boliger i Lindevænget, Silkeborg

Bygherre: Silkeborg Boligselskab

Arkitekt: Sahl Arkitekter

Areal: 15.000 m2

Anlægssum: 90 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2014-2016

 

Boligernes areal er i str. 107—125 m². De renoverede boliger vil fremstå fremtidssikrede med væsentligt reducerede energiomkostninger for beboerne. Renoveringen af boligerne omfatter i grove træk isolering af krybekældre, nye tage og lofter inkl. efterisolering,  nye badeværelser, nye trægulve samt udskiftning af fjernvarmeinstallationerne. I boligerne monteres nye energieffektive ventilationsanlæg for at reducere energiforbruget og skabe et godt klima i husene ved den forøgede tæthed af klimaskærmen. Ved design af energitiltagene foretages vurderinger og analyser for opnå rentable løsninger, der sikrer en god fremtidig drift. I projektet foretages en undersøgelse af muligheden for at anvende vedvarende energi, herunder specielt solceller. Såfremt de undersøgte VE-løsninger er rentable, vil de blive integreret i projektet. Udvendigt omfuges boligerne, da de nuværende fuger er i meget dårlig stand, og blandt andet er angrebet af murbier. Der foretages en totalrenovering af den udvendige kloak i bebyggelsen. I forbindelse med renoveringen af kloaknettet, og etableringen af omfangsdræn på alle boliger, lægges helt nye fjernvarmestik fra det fælles teknikhus ind i boligerne. Der er i planlægningen af opgaven og byggetakten stort fokus på minimering af antallet af fraflyttede lejemål samtidig med at perioden hvor beboerne skal genhuses bliver kort.

SlothMøller varetager på opgaven alle ingeniørydelser inkl. miljøundersøgelser og håndtering af miljøskadelige stoffer.