Langkærparken, 2011

Klimaprojekt Langkærparken er et forsøgsprojekt med udgangspunkt i klimarenovering af en af bygherren AL2Bolig udvalgt forsøgsblok

Bygherre: AL2Bolig

Entreprenør: Enemærke & Petersen

Arkitekt: NOVA5, Sahl Arkitekter

Areal: 1.700 m2

Anlægssum: 24 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2010-2012

 

Forsøgsblokken undergår en totalrenovering, både indvendigt og udvendigt og hensigten med forsøgsbyggeriet er en tilstræbelse i at finde svar på, hvordan man sikrer en langtidsholdbar, totaløkonomisk, energieffektiv og æstetisk smuk klimaskærm - og samtidig løser de energiøkonomiske udfordringer og indeklimaproblemer. Det særlige ved dette projekt er, at det er første gang i Danmark der satses på en markant reduktion af energiforbrug og miljøbelastning i en bygningstype, som findes i et stort antal. Det er således intentionen ”at rykke et trin op” af den traditionelle energistige, og teste muligheder og perspektiver for boligerne. Der har i projekteringsfasen været en tæt dialog med boligforeningen og beboere, for at sikre et tilfredsstillende projekt for alle parterer, med flere valgmuligheder for køkkener osv. Facaden har naturligt været en vigtig del af renoveringen. I projektet ønskede bygherren en industrialiseret løsning og med udgangspunkt i det, er der blevet udformet en højisolerende konstruktion med en U- værdi på 0,12 W/m2*K. Resultatet blev en præfabrikeret trækassette. Eksisterende betonbrystninger på facaderne er demonteret og trækassertterne efterfølgende monteret. Ved anvendelse af præfabrikerede facadeløsninger, forkortes byggetiden, og væsentligst-mindskes perioden med størst gener for beboerne.  På gavlene er kassetterne af bærings-og stabilitetsmæssige hensyn, monteret udenpå eksisterende beklædning. Elementerne og samlingsdetaljerne er konstrueret således at geometriske afvigelser de enkelte facademoduler imellem, kan optages i det nye kassetteelement.

Nomineret til Renoverprisen 2013.

Præmieret af Aarhus Kommune for vellykket byfornyelse 2014