Kunstgræsbaner, 2014

SlothMøller har gennem en årrække specialiseret os i projektering af kunstgræsbaner og har således oparbejdet solide erfaringer med anlægning og dræning

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune, Vejen Kommune, Sønderborg Kommune, Gentofte Kommune m.fl.

Anlægsudgifter: 2-4 mio. kr. pr. anlæg

Udførelse: 2003-2015

 

Det er vores erfaring at det er meget vigtigt af der udføres en grundig forundersøgelse af underbunden, hvad enten der er tale om anlæggelse af en kunstgræsbane på jomfruelig jord eller på en eksisterende grusbane. Desuden er det vigtigt at entreprenøren er omhyggelig med den rette komprimering mv. i anlægsfasen. Vi har som nævnt også erfaring med underbund opbygget med alternative materialer som knuste granitskærver, knuste genbrugsmaterialer af beton og tegl med gode resultater.

SlothMøller råder desuden over egne geotekniske borevogne samt infiltrationsmålingsudstyr.

Aktuelt i 2015—har vi været involveret i omlægningen af Brøndby IF’s Superligabane.

Udvalgte anlæg hvor Sloth Møller har varetaget totalrådgivningen:

 

Kunstgræsbane Virumgård, 2009/2010

Etableret på eksist. grusbane. Underbygning suppleret med granitskærver med god dræningsevne og nye dræn. Eksisterende dræn bibeholdt.  Anlægssum 2,7 mio. kr.

 

Kunstgræsbane Vejen Idrætscenter,2008/ 2009

Etableret på eksist. Grusbane. Underbygning afrettet med Dynatop belægning(vandgennemtrængelig stenmel) og nye

drænledninger til supplering af eksisterende

dræn. Anlægssum: 2,3 mio. kr.

 

Kunstgræsbane Sundsmark i Sønderborg, 2003/2004

Etableret på græsvintertræningsbane. Underbygning opbygget af knust beton og tegl med Dynatop som afretningslag med god dræningsevne samt nye dræn.

Anlægssum: 4 mio. kr.

 

Kunstgræsbaner Lyngby Stadion (2. stk.) 2003/2004.

Etableret på eksist. grusbane. Underbygning afrettet og etablering af nye drænledninger.

Anlægssum: 7 mio. kr.