Klubhus Lystrup, 2012

CO2 OPTIMALT KLUBHUS - Et af landets mest miljørigtige klubhuse er opført i Lystrup nær Aarhus. Huset er opført som et eksempel om helhedstænkning i byggeriet.

Bygherre: Aarhus Kommune

Arkitekt: Cebra

Bygherrerådgiver: Bascon

Areal: 600 m2

Anlægssum: 10 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2012-2013

 

Klubhuset er et demonstrationsprojekt, som har til mål at reducere energiforbruget og være CO2 neutralt, og der udover at være retningsgivende for Århus kommunes grønne profil. Ideen bag huset var at skabe et banebrydende og bæredygtigt kommunalt fritidsbyggeri. Huset er ikke alene CO2-neutralt, men er opført som et eksempel om helhedstænkning i byggeriet. Under projekteringen er der således fokus på ressourceforbrug i hele bygningens livscyklus. Materialer vælges ud fra tanken om CO2 forbrug med henvisninger til princippet ”vugge til vugge”. Klubhusets terrændæk består af et tykt lag muslingeskaller, ydervægge beklædes med træ, som beskyttes af husets tagudhæng, og indvendigt opføres vægge i genbrugstegl. Huset isoleres med papir-uld, og isoleringstykkelser afspejler årstidsbestemt anvendelse af omklædningsrum. De lokaler, der kun bruges om sommeren, lukkes således ned i vintersæsonen. Energiforbruget er således CO2-optimeret året rundt.

SlothMøller projekterer konstruktioner og anlæg. Der er i processen stor inddragelse af bygningens daglige brugere, for at sikre dem et optimalt byggeri.