Klimapark Hillerød, 2015

Hillerød Forsyning ønsker at etablere en energi-, klima og miljøpark, der ikke blot udnytter den nyeste teknologi, men også er en helhedsløsning der er indpasset i terrænet

Bygherre: Hillerød Forsyning

Kontaktperson: Preben Boock

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Areal: 510.000 m2

Anlægssum: 4 mio. kr. (nedrivning), 76 mio. kr. (byggemodningen), 67 mio. kr. (klimacenter)

Udførelse: 2013-2018

 

Hillerød Forsyning ønsker at møde væksten i kommunen med et offentligt landskab, der med holistiske ambitioner samler, og diskret synliggør samfundets forskellige forsyninger. Det er målet at sikre bæredygtig anvendelse af de mest miljøvenlige teknologier, med fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne, optimering af energi og reduktion af CO2,  samt opnå synergi mellem de forskellige forsyningsarter.

Bygherrens visioner er at etablere en energi-, klima og miljøpark, der ikke blot udnytter den nyeste teknologi, men også  er en helhedsløsning der er indpasset i terrænet, og som har faciliteter som gør området attraktivt for undervisning, forskning og forsøg. Opgaven indeholder følgende faser: byggemodning, nedrivning af eks. bygninger, bygge- og anlægsprogram, projektforslag, for—og hovedprojekt, udbud, byggeledelse og fagtilsyn samt 1 - og 5-års eftersyn. 

SlothMøller er underrådgiver til Gottlieb Paludan Architects, og vi varetager ingeniørrådgivningen  inden for anlægsarbejder, geo– og miljøteknik, statik og byggeteknik samt el - og vvsinstallationer—på alle faser af projektet - Nedrivning, byggemodning og opførelse af klimacenter. Derudover varetager vi byggeledelsen.

 

NEDRIVNING/MILJØ

SlothMøller har udført supplerende miljøundersøgelser på nedrivningsområdet for afgrænsning af punktforurening og undersøge overfladejorden for forurening,  for til sidst at kunne danne et grundlag for bortskaffelse af overjord samt beregne udgiften til afværgeforanstaltninger. Derudover er de eksisterende bygninger undersøgt for PCB, asbest og tungmetaller.

På baggrund af alle forundersøgelserne har SlothMøller udarbejdet et nedrivningsprojekt for alle bygningerne samt rydning af alle belægninger. Miljøsanering har været i fokus gennem hele projektforløbet, da der blev konstateret forurenet jord og  nedgravet olietanke i terræn samt pcb, asbest og tungmetaller i størstedelen af bygningerne.

 

BYGGEMODNING

Infrastruktur i den nye Energi-, Klima– og Miljøpark, omfatter cykelstier der er indarbejdet i den nye landskabsudformning samt gangstier igennem området. Stierne skal sikrer en god natur oplevelse og det er derfor vægtet at de er en naturligdel af området. Udover stier skal der udformes hovedveje samt cykelsti i eget trace for den daglige til og fra kontor, genbrugsplads og renseanlæg. Alt projekteres og planlægges så området tilpasses klimamæssige forandringer.

Byggemodning tilkobles eksisterende vej, ved et signalreguleret T-kryds og en rundkørsel. Langs vejen forløber dobbelt rettet cykelsti som ligeledes tilpasses/omlægges.

Her er en lille film, der viser status på pladsen  

 

KLIMACENTER

Området skal også med en administrations –og undervisningsbygning på 3.100m² indeholdende bl.a. depot og undervisningsfaciliteter. Specielle strategier: BK2020 + evt. DGNB certificering + commissioning.