HEJNSVIG BØRNEUNIVERS, 2013

SLOTHMØLLER har i juni 2013 vundet konkurrencen vedr. projektering af om—og tilbygninger til Hejnsvig Børne—og Ungeunivers.

Bygherre: Billund Kommune

Entreprenør: Fagentreprise

Arkitekt: Pluskontoret

Areal: 600m2 børnehave, 1.100 m2 hal, 300 m2 ombygning

Anlægssum: 25 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2013-2014 - indviet primo 2015

 

SlothMøller har været tilknyttet som underrådgiver på alle ingeniørfag. Herudover har vi varetaget vi byggeledelsen. Projektet omfatter i fase 1 og 2, etablering af ny børnehave samt fællesarealer, der sammenbygges med allerede eksisterende børneunivers. Fase 3 omfatter etablering af ny multihal. En del af projektprocessen har indbefattet at beskrive og styre arbejdet med at nedrive eksisterende hal.  Der har i projektet været stort fokus på brugerinddragelse, og dette emne har spillet en stor rolle i forbindelse med tildeling af opgaven, især i betragtning af at bygningen er i drift mens ombygningerne pågår. Hallen og børnehaven opfylder krav til Lavenergiklasse 2015, SlothMøller har varetaget integreret energidesign der sikrer overholdelse af lavenergiklassekrav herunder også projektering af VVS og ventilation samt projektering af bærende konstruktioner og anlæg. Forud for opstart af projektering, har SlothMøller ligeledes udført geotekniske boringer der danner grundlag for fundamentsprojektet.