Hareskovby, 2018

Huset mellem træerne - Ny daginstitution

Sammen med Lund&Staun og BJERG Arkitektur - projekterer SlothMøller en ny daginstitution i Hareskovby, som erstatning for den nuværende institution på adressen

SlothMøller er ingeniørrådgiver i teamet som har vundet sagen primo 2018. Furesø Kommune ønsker at etablere en ny børneinstitution med integreret vuggestue og børnehave som erstatning for den eksisterende institution på amme adresse
Ambitionen er, at den integrerede vuggestue og børnehave bliver en institution, hvor både børn, medarbejdere og forældre har lyst til at opholde sig. For børnenes vedkommende skal der være fokus på fællesskab, forskellighed og læring. Der skal være plads til store armbevægelser, kreative udfoldelser samt mulighed for stille lege og fordybelse.

SlothMøller har i konkurrencefasen stået for udviklingen af de tekniske principper og skal varetage projektering, tilsyn og opfølgning indenfor alle discipliner; Fokuspunkterne i projektet har været at skabe enkle og robuste løsninger, der giver optimal balance mellem de modpoler der kan være i at skabe optimale konditioner for brugerne - og samtidig sikre reducerede omkostninger og ressourceforbrug i bygningens levetid. Bæredygtighed er et gennemgående element i designet af inde- såvel som udendørsarealer. De bæredygtige tiltag handler helt konkret om energi, levetid og totaløkonomi, men også om, at en bygning til børn bør udformes, så klimavenligt og naturligt som muligt.

Tilgangen til begrebet BÆREDYGTIGHED er således i dette tilfælde, dels at bygningen skal være langtidsholdbar og dels at den skal være ”håndterbar” i brugsmæssig forstand – der skal ikke opstå behov for fremtidige renoveringer pga. for f.eks. dårligt indeklima, og personalet – bortset fra driftspersonalet – skal i vid udstrækning kunne friholdes fra interaktion med bygningens tekniske installationer, for at kunne koncentrere sig om deres daglige arbejde. Derudover er der ved valg af materialer og byggeteknikker taget hensyn til at der vælges sunde materialer med lang forsyningshorisont, lav afgasning til indeklimaet og lang levetid samt produceret ved metoder der begrænser CO2udledningen mest muligt.

Bygningen er designet til at overholde 2020 energirammen med tillæg af alternative energikilder, solceller. Børnehaven har derfor et meget lavt varmebehov, der minimerer driftsudgifterne til varme.
De udvendige materialer er robuste og vedligeholdelsesvenlige, idet træ og mursten ikke kræver kontinuerlig pleje eller vedligehold. Vinduesrammerne er af aluminium og taget tagpap, der ligeledes ikke kræver særlige drifts/vedligeholdelses hensyn.

 

BYGHERRE Furesø Kommune

ENTREPRENØR Lund&Staun

ARKITEKT BJERG Arkitektur

ENTREPRISEFORM Totalentreprise

AREAL ca. 1.000 kvm.

ANLÆGSSUM ca. 20 mio. kr.

UDFØRELSE 2018-2020

VISUALISERINGER Udført af BJERG