Gentofte HF - Ny multihal, 2015

SlothMøller har sammen med Rubow Arkitekter, vundet til - og ombygningsagen medio 2015. Skolen tilbygges med en ny multihal, og den fredede bygning ombygges

Bygherre: Gentofte HF

Arkitekt: Rubow Arkitekter

Areal: 500 m2 ny multihal, ca. 1000 m2 ombygning

Anlægssum: Endnu ukendt

Udførelsesperiode: 2015-2017

Visualiseringer: Rubow Arkitekter

 

Gentofte HF er i løbet af de sidste 6 år gået fra at være en skole med 12 klasser til at være en skole med 17 klasser. Det har betydet, at det vanskeligt for skolen at samle en enkelt årgang til et fælles arrangement, og det er helt umuligt at samle hele skolen. Derfor er det besluttet at skolen skal have tilbygget en ny multihal og have foretaget ombygninger i den eksisterende bygning. Gentofte HF’s hovedbygning er bevaringsværdig i klasse 2. Arealet ned mod søen, der er ejet af kommunen, ligger indenfor søbeskyttelseslinjen og er fredskov. Det har betydet at der ikke er særligt store variationer i mulighederne for placeringen af den nye hal – der således placeres i den eksisterende skolegård. SlothMøller har som underrådgiver til Rubow Arkitekter, vundet til – og ombygningssagen. Vi varetager al ingeniørrådgivning i projekteringsfasen og fagtilsyn i byggefasen

En stor udfordring der altid gør sig gældende i forbindelse med ombygninger på institutioner og skoler i drift – er de gener en sådan byggeproces uværgerligt påfører bygningens brugere – således også i denne sag – i særdeleshed med tanke på, at langt de fleste elever på skolen kun har sin gang der i en 2-årig periode – og således ikke vil få gavn af den nye bygning og af ombygningerne - netop håndtering af denne proces har været væsentlig i udvælgelsen af vinderprojektet og bedømmelsesudvalget anskuer at

 ”…viser stor procesforståelse og demonstrerer med de nedenstående udvalgte tre største udfordringer en god og præcis indsigt i de særlige omstændigheder, som projektet byder på:

1. Arkitektur og funktion går op i en højere enhed

2. God kommunikation under projektering og udførelse

3. En lean udførelse

Særligt forståelsen af, at risici/ udfordringer kan vendes til et aktivt udviklingspotentiale vurderes at kunne tilføre værdi til projektet.”