Genforeningspladsen, 2015

SlothMøller er i 2015 blevet engageret i etablering af en ny kunstgræs- og skøjtebane på Genforeningspladsen for Københanvs Kommune. Projektet opstartes i 2016

Bygherre: Københavns Kommune

Anlægssum: 23 mio. kr.

Samarbejdsparnere: Kuben Management, DEM Esbensen, NJO Cph.

 

SlothMøller er i 2015 blevet engageret i etablering af en ny kunstgræs- og skøjtebane på Genforeningspladsen for Københanvs Kommune. Projektet opstartes i 2016 og forventes færdigt marts 2017.

Det nye anlæg kommer til at rumme:

En 11-mands kunstgræsbane.

En rundløbs skøjtebane i vinterhalvåret til 400 meters rundløbsbane til hurtigløb og almindeligt offentligt brug. Kunstgræsbelægningen under skøjtebanen er blandt andet valgt for at sikre et ensartet underlag under skøjtebanen.  

2 'endebuer'. I den ene ende kommer der minifodboldbaner. I den anden ende er der mere fast belægning. Dette område anvendes til smelteområde for overskydende is og sne. 

Et nyt kombineret hus - til mindre serveringer og skøjteudlejning. Huset søges delvist nedgravet, og der etableres siddepladser på den græsbeklædte bakke, der dannes omkring bygningen.

Bro hen over skøjtebanen i vinterhalvåret. Denne giver adgang til kunstgræsbanen, uden at der slæbes jord og grus ind på skøjtebanen. 

 

Projektet er udformet i dialog med områdets brugere. Det er blandt andet Boldklubben Union, Hurtigskøjteløberforeningen af 1972, Genforeningspladsens brugerbestyrelse og naboer. Herudover har der været dialog med de skoler, som anvender pladsen: Bellahøj Skole og Ny Zahles Gymnasieskole.

Genforeningspladsen er fredet, hvilket betyder, at projektet skal godkendes af Fredningsnævnet.