Faaborg Havnebad, 2013

Med JDS Architects som totalrådgiver har SlothMøller i 2011 vundet konkurrencen Faaborg Havnebad. Et anlæg i det sydfynske øhav der anvendes året rundt af byen borgere.

Bygherre: Faaborg - Midtfyn Kommune

Arkitekt: JDS Architects og Creo Arkitekter A/S

Øvrige: KLAR ApS

Areal: 2.200 m2

Anlægssum: 15 mio. kr

Udførelse: 2011-2013

 

Havnebadets overordnede geometri er skabt ud fra de retninger og forbindelser der ligger i den bymæssige sammenhæng—det nye bycentrum, kulturcentret og det offentlige trafiknet. Havnebadet er konstrueret dels som en fast trækonstruktion og dels som ydende pontoner med træbelægning. De faste broer er rene trækonstruktioner med træpæle og bjælker.  Områder der er opbygget med koblede pontoner, har en størrelse og form, der kan optage bølgernes bevægelser. Omklædningshuset som ligger ”på vandet” med sauna og omklædningskabiner opføres som en søjlekonstruktion med lette facader, tagpap på taget og en tagterrasse i form af en træbro der folder op omkring bygningen. Rørføringerne til vand og spildevand føres under trædækket og el-traces for at undgå tilfrysninger. Hovedbygningen er udført således at den lever op til energiklasse 2015. Bygningen indeholder toiletter og omklædning samt møderum og køkken. Bygningen opvarmes vha. luft-til-vand varmepumpe og overholder energikravet uden solceller og solvarme. 

Sloth Møllers rolle i projektet er projektering af bærende konstruktioner, installationer, anlæg og maritime konstruktioner samt geotekniske undersøgelser.