Europæisk Efterskole, 2016

Rejsby Europæiske Efterskole

SlothMøller har været totalrådgiver på udvidelsen af den Europæiske efterskole, som er blevet udvidet med nyt foyerområde samt undervisnings - og elevfløj

Bygherre: Rejsby Europæiske Efterskole

Arkitekt: Poul Dørflinger

Entreprenør: Chr. Johannsen

Areal: 680 kvm.

Anlægssum: 7 mio. kr.

Udførelse: 2016

 

Projektet omfatter tilbygning til eksisterende Rejsby Europæiske Efterskole

Den eksisterende efterskole har, pga. øget elevtilstrømning, fået udvidet de hidtidige med en tilbygning i to etager indeholdende undervisningslokaler i stueetagen og elevværelser på 1. sal. Der udover er der etableret ny foyer/opholdsareal i ét plan i området mellem de eksisterende bygninger (hal og foredragssal) samt den nye tilbygning.

Konstruktivt er foyéen opbygget som et søjle/bjælke system med stål—og betonsøjler. Taget er udført som trapezelementer. Elevfløjen er opbygget af letbetonelementer og huldæk, der har gode lydisolerende egenskaber.

SlothMøller er på opgaven totalrådgiver og varetager udover projektering af alle ingeniørfag, bl.a. ydelserne  ifm. projekteringsledelse, koordinering og udsendelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, kontraktforhandling, byggeledelse, tilsyn samt afleveringsforretning. SlothMøller har desuden udarbejdet anlægsprojekt omfattende parkeringspladser til 200 biler, samt udført geotekniske undersøgelser