EUC Syd, 2018

Renovering af Skolehjem

SlothMøller udarbejder i samarbejde med Zeni arkitekter udbudsprojekt for EUC Syd, i forbindelse med renoveringen af skolehjemmet på uddannelsesinstitutionen

SlothMøller er hovedrådgiver på opgaven, som bl.a. omfatter indvendig renovering af to værelsesfløje på skolehjemmet:

- Udarbejdelse af brandstrategiplan, inkl. flugtvejsoversigt 

- Projekt for ny gulvvarme i nyindrettede værelser toiletter og bad

- Projekt for varmestyring

- Projekt for mekanisk ventilation med varmegenvinding i værelser, toilet og bad

- Projekt for udskiftning af ventilationsanlæg til nyt/ nye anlæg med varmegenvinding for køkken og kantine m.v.

- Projekt for energirigtig belysningsanlæg.

- Registrering af eksisterende forhold, samt gennemgang og udvælgelse af eksisterende tegninger fra arkiv, som kan anvendes til udbud, herunder den videre projektering.

- Udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed for successiv udførelse af renoveringsarbejdet, samt hensyn til at bygningen er i drift under renoveringsarbejdet

- Udarbejdelse af udbudsbrev til hovedentreprise, inkl. overordnet udførelsestidsplan, samt tilbudslister

- Afholdelse af licitation, samt indstilling af entreprenør til arbejdet

- Indarbejdelse af arkitektarbejder i udbud for den bygningsmæssige renovering

 

BYGHERRE EUC Syd

ARKITEKT Zeni Arkitekter

ENTREPRENØR Forventes udbudt i hovedentreprise, 2018

TILKNYTTEDE UNDERRÅDGIVERE Ingeniørgruppen Syd (El) og Hundsbæk & Henriksen (Brand)

AREAL ca. 1.600 kvm.

ANLÆGSSUM ca. 7 mio. kr.

UDFØRELSE 2017-2018