Danbo lærkevej, 2014

Seks murede boligblokke fra 1950'erne, er blevet nedrevet til kælderniveau - for at skabe plads til 48 nye boliger. Kælderen ønskedes bevaret.

Bygherre: Boligselskabet Danbo

Arkitekt: KPF Arkitekter

Entreprenør: Bo Michelsen A/S

Areal: 10.000 m2 nedrivning

Anlægssum: 45 mio. kr.

Udførelse: 2013-2015

 

I forbindelse med nedrivningen har SlothMøller stået for supplerende undersøgelser. Udfordringen var at skabe sammenhæng i analyseresultaterne på trods af at lejlighederne har været renoveret på forskellige tidspunkter med forskellige malinger. Dette medførte bl.a. en total miljøsanering med fjernelse af PCB-forurenet tapet samt fjernelse af zink-, PCB- og blyholdige malinger på indvendige og udvendige overflader. Miljøsaneringen og nedrivningen blev udført i storentreprise, hvor SlothMøller har varetaget miljøtilsyn,  ingeniør-fagtilsyn, byggeledelse samt sikkerhedskoordinering. SlothMøller har i udførelsesperioden haft myndighedskontakten inkl. slutrapportering.