Danbo Egevej, 2012

Syv boligblokke i beton fra 1960'erne er blevet nedrevet til kælderniveau - for at skabe plads til 40 nye boliger. Kældernen ønskedes bevaret.

Bygherre: Boligselskabet Danbo

Arkitekt: Skala Arkitekter

Entreprenør: HE Bo Michelsen A/S

Areal: 3.600m2 nybyg, 14.000m2 nedrivning

Anlægssum: 32 mio. kr.

Honorar: 500.000 kr.

Udførelse: 2011-2013

 

I forbindelse med nedrivningen har SlothMøller stået for supplerende undersøgelser samt planlægning af håndteringen af asbest, det PCB-holdige beton samt det blyholdige maling på væggene. SlothMøller har foretaget bygningsregistrering af de miljøfremmede stoffer. Udfordringen var at skabe sammenhæng i analyseresultaterne på trods af, at lejlighederne har været renoveret på forskellige tidspunkter med forskellige malinger. SlothMøller har efter undersøgelserne udarbejdet udbudsmateriale inkl. Plan for Sikkerhed og Sundhed for dels nedbrydningsarbejdet og dels for det efterfølgende nybyggeri. Nedrivning og opførelse blev udført i hovedentreprise, hvor SlothMøller varetog ingeniørfagtilsyn og byggeledelse.

SlothMøller har i hele perioden haft myndighedskontakten som bl.a. omfattede div. anmeldelser af samt forhandling om godkendelse af nedknusningsmaterialer til brug for indbygning på stedet samt slutrapportering. SlothMøller har efterfølgende varetaget byggeledelsen i forbindelsen med opførelsen af de 40nye boliger.