Daginstitution Fuglekær, 2017

Erstatningsbyggeri Fuglekær

Sammen med TNT Arkitekter og Dansk Boligbyg, har vi projekteret en ny daginstitution Fuglekær. Institutionen huser 4 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper

SlothMøller er ingeniør på holdet der har vundet konkurrencen  vedrørende nedrivning af eksisterende institution samt opførelse af ny daginstitution Fuglekær i Glostrup. Dansk Boligbyg er entreprenør, og TNT arkitekter er med på arkitektsiden.

Daginstitutionen skal huse fire børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper inkl. tilhørende administration, og udgør et samlet areal på ca. 1.325 m2.

Forslaget til den nye institution Fuglekær tager udgangspunkt i byggeprogrammet, optimal og fleksibel udnyttelse af institutionens rum, trivsel for børn, forældre og personale, samt at skabe et byggeri med oplevelser, tryghed og udfordringer - både ude og inde - for alle institutionens børn. Med programmet som udgangspunkt, er der skabt et hus, hvor arkitektur, oplevelser og optimering af arealer er i fokus. Dette afspejler sig i den overordnede disponering af bygningen, rummenes indbyrdes placering og udearealer. Byggeriet tilbyder en fleksibel og funktionel ramme til børn og personale. Det rummelige forløb skal være uformelt, afvekslende og oplevelsesrigt, og gøre institutionen tilgængelig i alle henseender for børn, forældre og personale.

Ved valg af materialer er der lagt vægt på kvalitet og levetid, ligesom der f.eks. monteres beskyttelse af hjørner på indvendige vægge. Dette for at mindske behovet for vedligeholdelse. Den nye daginstitution får behovsstyret ventilationsanlæg, CTS-styring af varme- og ventilationsanlæg

 

SlothMøller er på projektet tilknyttet som ingeniørrådgiver, og varetager alle ingeniørydelser –herunder supplerende geotekniske undersøgelser, miljø—og asbestanalyser i eksisterende byggeri, projektering af konstruktioner, anlæg, installationer og rådgivning ifm. bæredygtighed og indeklima.

 

BYGHERRE Glostrup Kommune

ENTREPRENØR Dansk Boligbyg

ARKITEKT TNT Arkitekter

AREAL 1.325 kvm.

ANLÆGSSUM 20 mio. kr.

UDFØRELSE 2017 - indvies ultimo 2018

Visualiseringer er udført af TNT Arkitekter