BYENGEN KOKKEDAL, 2014

Klimatilpasning i Kokkedal omfatter bl.a. energirenovering af 35 boligblokke. SlothMøller er ingeniørrådgiver på projektet der bla. omfatter udskiftning af facader

Bygherre: AB Hørsholm Kokkedal, afd. 09 Byengen Nordengen

Entreprenør: Enemærke & Petersen

Arkitekt: KHS Arkitekter

Areal: 38.000 m2

Anlægssum: 107 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2014-2015

Foto: Carsten Ingemann

 

SlothMøller er ingeniørrådgiver for Enemærke & Petersen ifm. med renovering af 35 boligblokke i Hørsholm. I alt 366 boliger. Projektet foregår sideløbende med en større klimatilpasning af hele Kokkedal og der skal  koordineres terrænløsninger med andre særskilte entrepriser. Opgaven gennemføres med midler fra landsbyggefonden og skal desuden udføres i et partneringsforløb ved bearbejdning af projektgrundlag som skal danne rammer for skema B og hovedprojekt. Renoveringen omhandler flere forskellige elementer som i grove træk er følgende:

Sammenlægning af lejligheder.

Forbedring af tilgængeligheden—herunder etablering af elevatorer.

Nye badeværelser og udskiftning af facadepartier samt tag.

Etablering af solceller.

Derudover omlægning af kloakker, terrænregulering, renovering af kældre og etablering af individuelle vand—og varmemålere.

 

 

SlothMøller bistår med rådgivning inden for alle ingeniørydelser; konstruktioner, el, vvs, anlæg, geoteknik og miljø.