Bostedet Hadsund, 2015

Bygherrerådgivning på erstatningsbyggeri for socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. Projektet har særlig fokus på bæredygtighed og optimerede processer.

Bygherre: Region Nord

Arkitekt: Østergaard Arkitekter

Areal: 3.500 m2

Anlægssum: 50 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2015-2016 - udvælgelse af entreprenør pågår.

 

Byggeriet omfatter etablering af 40 boliger med tilhørende fællesarealer samt administration. Målgruppen er voksne med svære sindslidelser og derved særlige og individuelle behov. Projektet stiller derfor store krav til integration disse behov i design og valg af løsninger. Projektet har særlig fokus på bæredygtighed og optimerede processer. Byggeriet skal som minimum certificeres til sølv iht. DGNB systemet. Som rådgiver står vi for sikring af implementering af bæredygtige tiltag til DGNB certificeringen igennem hele projektet. Der gennemføres i de indledende faser screeninger samt udvikling og prioritering af bæredygtig løsninger frem mod udbud af dispositionsforslag i totalentreprise. Arbejdet gennemføres i et tæt integreret samarbejde mellem rådgivere, bygherre og brugere allerede fra de første tanker for at få alle relevante idéer og tanker med i projektet. I alle projektets efterfølgende faser frem mod certificering arbejdes med at videreudvikle og sikre kvaliteten af de bæredygtige tiltag. Et andet særligt fokus i projektet er at sikre øget værdiskabelse ved at gennemføre processerne efter principperne i Lean Construction. Værdiskabelsen i projektet kommer til udtryk i forbedret økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø. Sloth Møller varetager som bygherrerådgiver, alle ingeniørdiscipliner i projektet, herunder rådgivning vedrørende bæredygtighed og Lean Construction samt commissioning.