Børnehuset Tranehavevej, 2014

SlothMøller har sammen med Rubow sideløbende projekteret to integrerede instutioner - Projekterne kan med stor sandsynlighed indgå som cases for fremtidige lignende projekter.

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Rubow Arkitekter

Areal: 1.050 kvm.

Entrepriseform: Hovedentreprise

Anlægssum: 22 mio. kr.

Udførelse: 2012-2014

Foto: Rubow Arkitekter

 

Integreret daginstitution med plads til 111 børn, fordel på 3 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper.

Projektet indeholder Lokal anvendelse af regnvand (LAR/forsinkelses-bassiner) i forbindelse med legepladser og taget er forsynet med skyggende materialer som sedumtag samt solceller, som har været en udfordring i forhold til anvendelse af tagkassetter i træ. Byggeriets øvrige bærende konstruktioner består af betonelementer. Bygningen er udlagt til at overholde BR2015 Derudover har der været fokus på oprensning/afdækning af den forurenede jord, der er fundet i området.

SlothMøller har forestået geoteknik og miljøundersøgelser samt projekteret afløb, fundamenter, bærende konstruktioner samt miljøoprensningsprojekt. Herudover har vi varetaget ingeniørtilsyn  (konstruktioner) i byggeperioden