Børnehus Skovlunde, 2016

SlothMøller har med Rubow som totalrådgiver ultimo 2015, vundet opgaven omkring opførelse af et nyt børnehus i Skovlunde på ca. 2.500 kvm.

Bygherre: Ballerup Kommune

Arkitekt: Rubow

Areal: 2.500 kvm.

Anlægssum: Estimeret 45 mio. kr.

Udførelse: 2016-2017

 

Institutionen opbygges af klodser som grundhusene, hver med en primær funktion; madhus, personalehus, aktivitetshus, sovehus eller børnehus. De enkelte huse består af hoved- og birum henhold til funktionen for at sikre et effektivt lokaleflow. Børnehusene har kik i alle retninger, toiletter med dagslys, garderober, der er store nok til at lege i, og grupperum, der kan indrettes fra 1 til 4 rum. Den primære konstruktion er enkel og rationel, og består af 2 betonskiver, udført med gennemgående betondæk og afstivende toiletkerner. Det enkelte grundhus er kompakt med optimale spænd. De sammenbyggede grundhuse medfører en væsentlig fordel i forhold til at opføre byggeriet med præfabrikerede betonelementer. Da grundhusene er ens opnås en høj gentagelsesfrekvens i elementproduktionen og i forbindelse med opførelsen.

Projektet er udført med udgangspunkt i en helhedsmæssig håndtering af bæredygtighed, Ud over at leve op til BR 2020 med et minimum af vedvarende energi, fremstår forslaget med lige stor vægtning af økonomiske, miljømæssige og sociale parametre i et arkitektonisk greb, som forener disse 3 parametre. Alle de målbare krav vil blive afrapporteret i en samlet bæredygtighedsmodel, som vil blive gennemgående hele vejen i projektforløbet frem til aflevering. Indledende energiscreeninger i designfasen viser, at bygningsdesign, byggeteknikken og de intelligente tekniske installationer, alene vil kunne bringe bygningen meget tæt på overholdelse af BK2020. I et bæredygtighedsperspektiv er supplement med et mindre solcelleanlæg til fuld opfyldelse af BK2020 vurderet som det mest økonomiske og ressourceoptimale tiltag, Solcelleanlægget vil blive placeret på taget over 2. sal. Teknik udføres som et centralt taghus på 2.etage og bidrager derved til den samlede oplevelse af ’tæt by’. 

SlothMøller har i konkurrencen bidraget med inputs omkring konstruktive principper, energi -bæredygtghed og indeklima, anlægsdesign samt jordhåndtering. I projekteringsforløbet varetager SlothMøller alle ingeniørydelser.

Visualiseringer er udført af RUBOW