Batteriet Sixtus, 2012

Batteri Sixtus er et fredet historisk område på Holmen i København. Anlægget gennemgik i 2010-2012 en genopretning, hvor SlothMøller bistod med teknisk rådgivning.

Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste

Arkitekt: C.F. Møller

ENtreprenør: C.G. Jensen

Areal 6.500 kvm.

Anlægssum: 18 mio. kr.

Udførelse: 2010-2012

 

På grund af den tiltagende nedbrydning af voldanlægget, var det nødvendigt med en gennemgribende genopretning, hvis anlægget skulle bevare sine kvaliteter, og der skulle blive ved med at komme besøgende.

SlothMøller har bistået med følgende på projektet: Geotekniske undersøgelser, nedbrydningsarbejder af eksisterende mindre havnekonstruktioner. Nye anløbsbroer, i alt ca. 220 lbm., med egetræsplanker og Cloeziana-træpæle. Voldanlægget er tilbageført til oprindeligt profil, publikumsadgangen er ført up to date, ved etablering af handicapvenlige adgangsveje, sikret ved betonstøttemure. Betonrenovering af jorddækket beskyttelsesrum i voldanlægget, samt ny membran på jorddækket tag af bygning, der delvist ligger i voldanlægget. Desuden er der lavet nyt fundament for Rigets Flag.

Sideløbende med projektering, har SlothMøller varetaget kontakten med de respektive myndigheder og fredningsinstanser.