Augustenborg, 2016

Renovering af Augustenborg Slot

SlothMøller har udført bygherrerådgivning og rådgivning ifm. omdannelsen af Augustenborg Slot til husning af NaturErhvervsstyrelsens udflyttede medarbejdere

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kontakt: Peer Kvist

Bruger: NaturErhvervsstyrelsen

Arkitekt: Arkitema

Areal: 10.000 kvm (Brutto)

Anlægssum: 90 mio. kr.

Udførelsesperiode: Etablering af forpost 1: 2015-2016, etablering af forpost 2: 2016-2017

 

NaturErhvervstyrelsen flytter i alt 392 arbejdspladser til Sønderjylland, hvoraf 376 flyttes til Augustenborg Slot, hvor styrelsen i forvejen har en stor afdeling. Derudover flytter 22 arbejdspladser fra Styrelsen for Vand‐ og Naturforvaltning også ind på Augustenborg Slot. Afdelingen i Augustenborg vil løbende blive bygget op, og arbejdspladser flytter fra København til Augustenborg, efterhånden som det passer med opgaver og produktionsplanlægning, og at styrelsen har lokaler at rykke ind i.  

SlothMøller har i samarbejde med Arkitema udført bygherrerådgivning i forbindelse med omdannelsen. Arbejdspladserne indrettes i de fredede slotsbygninger samt de tilhørende sekundære bygninger omkring slottet. Opgaven har omfattet rådgivning ifm. udbudsprojekt af arbejder vedr. restaurering af alle overflader og installationer, samt diverse hultagning.