Augustenborg, 2016

Renovering af Augustenborg Slot

SlothMøller har udført bygherrerådgivning og rådgivning ifm. omdannelsen af Augustenborg Slot til husning af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsens udflyttede medarbejdere

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kontakt: Peer Kvist

Bruger: Landbrugsstyrelsen samt Fiskeristyrelsen

Arkitekt: Arkitema

Areal: 10.000 kvm (Brutto)

Anlægssum: 100 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2015 - ibrugtaget primo 2019

 

Augustenborg Slot, der senest har været anvendt som blandt andet psykiatrisk hospital, ombygges til kontorer for ca. 400 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen samt Fiskeristyrelsen. Afdelingen i Augustenborg vil løbende blive bygget op, og arbejdspladser flytter fra København til Augustenborg, efterhånden som det passer med opgaver og produktionsplanlægning, og at styrelsen har lokaler at rykke ind i.  

Renoveringen af Augustenborg Slot til moderne og funktionelle kontorlokaler gennemføres som en totalentreprise. Den 2. maj 2016 blev ombygningsarbejdet af to tidligere staldbygninger ved slottet afsluttet. I disse lokaler sidder i dag ca. 200 medarbejdere. Den 1. november 2016 blev dørene åbnet for yderligere 200 medarbejdere, der får midlertidig plads i nogle ombyggede sidebygninger, indtil slottet står færdigt i slutningen af 2018

SlothMøller har i samarbejde med Arkitema udført bygherrerådgivning i forbindelse med omdannelsen. Arbejdspladserne indrettes i de fredede slotsbygninger samt de tilhørende sekundære bygninger omkring slottet. Opgaven har omfattet rådgivning ifm. udbudsprojekt af arbejder vedr. restaurering af alle overflader og installationer, samt diverse hultagning.