ATP HADERSLEV, 2013

Den nye ATP bygning tilbyder brugerne dynamiske og rige rumoplevelser i et område hvor der også er udsigt til bevaringsværdige bygninger.

Bygherre: ATP Ejendomme

Entreprenør: MT Højgaard A/S

Arkitekt: Arkitema

Areal: 6.000 m2

Anlægssum: 80 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2011-2013

Foto: Arkitema Architects

 

Huset har et samlende atrium, hvorfra tre kontoretager udspringer. I stueetagen er der reception, kantine og møderum. Der er forskellige klynger med kontorer, og i alt syv store klynger, hvor der imellem er gårdrum. Konstruktivt er bygningen komplekst udformet—som en blomst med støvdragere i centrum og tre kronblade, som udgør kernen i det statiske system. I facaderne etableres der pendul-stålsøjler til bæring af bjælker for etageadskillelsen, som  primært udføres af  præfabrikerede huldæk. Hvor kronbladene mødes etableres der pladsstøbt dæk—da bygningens arkitektur i dette område  - ikke egner sig til elementbyggeri. Det har på grund af bygnings placering tæt ved havnen og relativt lave niveau, været nødvendigt at etablere en vandtæt kælder, da vandspejlet i perioder kan komme væsentligt over kældergulvet. Bygningen er tegnet og optimeret i et afsæt af arkitektur, økonomi og energi som lever op til lavenergiklasse 2015 iht. BR10. Der er lagt vægt på et indeklima ved en bæredygtig tankegang, og med fokus på ressourcebesparelser. Der har i forløbet været arbejdet med en commissioningprocess for sikring af, at bygningen lever op til de stillede tekniske krav.

SlothMøller har på projektet varetaget projektering af konstruktioner og anlæg, samt udført geotekniske boringer og miljøanalyser. Herudover har vi varetaget opfølgning på tekniske installationer samt haft fagtilsyn på byggepladsen