ARKITEKTSKOLEN AARHUS, 2015

SlothMøller har udarbejdet IAD-rapport som grundlag for den internationale arkitektkonkurrence på opførelse af New Aarhus School of Architecture.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Arkitekt: Arkitema

Areal: 17.000 m2 bygning

Honorar: 300.000 kr.

Udføresle: Ydelsen er afsluttet i 2015

 

I forbindelse med en international arkitektkonkurrence har SlothMøller udarbejdet en IAD-rapport—Integreret Anlægs Design. Formålet med udarbejdelse af rapporten er at identificere områder, hvor det kunne være mere optimalt at placere de nye bygninger, på baggrund af indsamlet data omkring bla. Ledningsoplysninger—jordbundsforhold og støjforhold.

SlothMøllers ydelse har indeholdt indsamling af ledningsoplysninger  via LER og GIS, indsamling af data for støjforhold—og herudover har vi gennemført indledende geo– og miljøtekniske undersøgelser på konkurrenceområdet, beliggende på det gamle godsbaneareal centralt i Aarhus.

Jordbundsundersøgelsen har omfattet 3 boringer til 25 m u.t., og 21 boringer til 4 m u.t. Undersøgelsen har omfattet traditionelle geotekniske boringer med spt-forsøg i sandlag og vingeforsøg i ler. Boringerne er udført foret.

Afrapporteringen har—udover selve IAD-rapporten—omfattet dels en geoteknisk rapport af den indledende placeringsundersøgelse, hvor der også er inddraget eksisterende boringer i og omkring arealet. Dels en miljøteknisk rapport, hvor der er analyseret 75 enkeltprøver, der danner grundlag for en visualisering af den trufne forurening i dybdeintervaller.