ABENA, 2016

SlothMøller har varetaget adskillige opgaver for ABENA over en årrække. Bl.a. projektering af kontordomicil fra 2011, og projektering af større produktions - og lagerhaller

Bygherre: ABENA

Entreprenør: Kontordomicil: MT Højgaard A/S

Arkitekt: Kontordomicil: Zeni Arkitekter

Areal: Kontordomicil: 7.500 kvm, Produktions - og lagerhal: 9000 kvm, Lagerhaller med fællesfaciliteter: 11.000 kvm, Produktionskontorer: 800 kvm.

Anlægssum: Kontordomicil: 100 mio. kr.

Udførelsesperiode: Kontordomicil: 2011, Produktions - og lagerhal: 2014, Lagerhaller med fællesfaciliteter: 2016, Produktionskontorer: færdiggøres medio 2016.

 

Det nye domicil er placeret på en stor, kuperet naturgrund beliggende tæt på den sønderjyske motorvej, hvor til-og frakørselsforhold har været i fokus 

SlothMøller har projekteret det nye domicil, hvor vi har rådgivet inden for konstruktioner, geoteknik, miljø, anlæg (p-pladser m.m.) og Integreret Anlægs Design (IAD). SlothMøller har været med fra udviklingsfasen til aflevering - hvor det har været udfordrende at fastholde bygherrens og arkitekternes samt entreprenørens ønsker. Under samtlige faser af byggeriet har der været et solidt samarbejde, kreativitet og ihærdighed fra alle deltager i projektteamet for at kunne få det flotte og funktionelle hus til at indeholde de rammer, der skal til, for at en stor virksomhed som ABENA kan være den foretrukne arbejdsplads. Under hele processen har vi haft fokus på stor fleksibilitet, gensidig tillid og høj vidensniveau. Det nye domicil er placeret på en stor, kuperet naturgrund beliggende tæt på den sønderjyske motorvej, hvor til-og frakørselsforhold har været i fokus således at medarbejdere og kunder både i busser og peronbiler har haft nem adgang til bygningen. Bygningen består af tre etager, 1. sal, stue og partere, hvor der på stueetage og 1. sal er mulighed for, frit at placere lette vægge eftersom der ikke der er stabiliserende vægge/søjler. De stabiliserende dele er placeret i mellem bygningerne, hvor disse er integreret i facaderne. Bygningen er højisoleret og det indvendige lydniveau  er kraftig nedbragt pga. placeringen ud mod motorvejen. Belysningen er integreret som en helhed og akustikken er optimal. Bygningen er forsynet med de nyeste anlæg så som, vandtågeanlæg (sprink-leranlæg), komfortventilation, sikringsanlæg og serveranlæg.

Byggeriet modtog Aabenraa Kommunes Arkitektrupris 2011

Udover domicilet, har SlothMøller varetaget alle ingeniørydelser på etablering af lager - og produktionshaller fra 2014-2014, samt produktionskontorer der færdiggøres medio 2016.