AAU SUND, 2016

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet - AAU

SlothMøller varetager bygherrerådgivning for Bygningsstyrelsen i forbindelse med tekniske forhold til AAU SUND - Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet

BYGHERRE: Bygningsstyrelsen

TOTALRÅDGIVER: Konsortiet INDIGO

BRUGER: Aalborg Universitet

Areal: 20.000 kvm.

Anlægssum: Forventet ca. 500 mio. kr.

Udførelse: Pt. pågår programmering - projektet forventes udbudt i 2018

Visualiseringer er udført af Konsortiet INDIGO

 

AAU SUND er Aalborg universitets nye bygning til sundhedsvidenskabeligt fakultet. Bygningen er på ca. 20.000 m2 og skal rumme kontorer, administration, køkken, kantine, undervisning og laboratorier. Byggeriet forventes udbudt i 2018 i hovedentreprise, konsortiet INDIGO varetager totalrådgivningen.

Fakultetsbyggeriet får tæt sammenhæng med det nye universitetshospital, NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital). Og derfor er der også i planlægningsfasen et tæt samarbejde hermed.

SlothMøller hjælper på projektet bygningsstyrelsen med rådgivning omkring processen i forhold til at sikre optimal inddragelse af ressourcer og aktører, med det formål at imødegå tekniske og funktionelle udfordringer som desværre ofte opleves på store og teknisk komplekse projektet. Et af nøgleområderne er at sikre inddragelse af brugere rettidigt, med et målrettet fokus på byggeprocessen og de dertil hørende tidsterminer. Der skal samtidig skabes meget stort fokus på grænseflader mellem brugerleverancerne og byggeprojektet, da det er altafgørende for at ibrugtagningen, idriftsætningen og overdragelsen bliver en succes.

Slothmøller er deltager derudover i delprocesser omkring økonomi, tekniske installationer, konstruktioner, energi, indeklima, udstyrsrådgivning og performancetest.

Læs mere om performancetesten her