75 BOLIGER HASSELAGER, 2013

Projektet er et udviklingsprojekt - boligerne udføres i en ny type bærende sandwich-elementer, med et tyndt lag højstyrkebeton på hver side af en isoleringskerne.

Bygherre: Brabrand Boligforening

Entreprenør: Dansk Boligbyg

Arkitekt: Arkitema

Areal: 7.500 m2

Anlægssum: 90 mio. kr.

Udførelsesperiode: 2010-2013 - i 2015 pågår et tilkommende kloakprojek

 

Projektet omfatter opførelse af 75 almene familie—og ungdomsboliger fordelt på 5 bogrupper. Boligernes areal er 89-112 m²  og opføres i hhv. 2 og 1 plan. SlothMøller  har på dette projekt varetaget projektering af bærende konstruktioner og anlæg samt udvikling af konstruktioner/elementer i samarbejde med leverandøren. Projektet er udført i en partneringlignende proces, med stor åbenhed omkring økonomiske og stort fokus på videndeling. Projektet er et udviklingsprojekt, hvor boligerne udføres i en ny type bærende sandwichelementer, opbygget af et tyndt lag højstyrkebeton på hver side af en isoleringskerne. En af fordelene ved denne produktionsmetode er at brutto/netto-forholdet optimeres, idet ydervægskonstruktionen optimeres maksimalt. Derved udledes langt mindre CO2 til produktionen end traditionelle sandwichkonstruktioner. Som supplement benyttes bedre isolering, hvilket slanker konstruktionen yderligere. Tagene udføres med ensidig hældning, hvor placering af solceller er mulig. Bygningskroppen udføres efter kravene lavenergiklasse 2015, mens der arbejdes med flere forskellige muligheder for alternative energikilder, således at byggeriet overholder lavenergiklasse 2020. Der er blandt andet installeret solceller på alle tage, samtidig med at opvarmningen sker med luft- til vandvarmepumper i centralt placerede teknikhuse.

Ved projektets afslutning er udfærdiget en rapport omkring byggesystemet, således at det vil være muligt at formidle byggesystemets fordele og ulemper til anden part.